Обрати сторінку

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Техніко-економичне обґрунтування (ТЕО) — передпроектна робота, яка виконується з метою проведення порівняльного аналізу варіантів схеми приєднання об'єктів до електричних мереж і визначення найбільш оптимальної схеми, яка враховує всі технічні вимоги та економічні показники, що забезпечує надійне електропостачання споживачів.

Німецько-Українське підприємство БІТ виконує роботи з розробки ТЕО, яке дає можливість отримати технічні умови на приєднання об'єкта до зовнішніх електричних мереж.

При разработке ТЭО Немецко-Украинским предприятием БИТ выполняются следующие работы:

  • разработка технического задания на выполнение ТЭО и согласование его во всех заинтересованных организациях (электропередающая организация, электроэнергетическая система, ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго»);

  • збір вихідних даних;

  • проведення аналізу електричних мереж району приєднання об'єкта з урахуванням існуючих і перспективних величин навантаження \ генерації;

  • розрахунок струмів короткого замикання;

  • визначення основних принципів організації релейного захисту, автоматики, оперативно-диспетчерського зв'язку, автоматизованої системи контролю та обліку електричної енергії (АСКОЕ), автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУ ТП);

  • оцінка укрупнених показників вартості реалізації схеми зовнішнього електропостачання \ видачі потужності об'єкта;

  • надання висновків щодо виконаних робіт.

 

  

ukUkrainian