Обрати сторінку

ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ТАРИФІКАЦІЯ

Німецько-Українське підприємство БІТ пропонує наступні послуги для нових виробників електричної / теплової енергії:

 • отримання ліцензій на всі види господарської діяльності в енергетиці;
 • розрахунок тарифної моделі;
 • отримання тарифу на відпуск електричної / теплової енергії;
 • отримання «зеленого» тарифу для продажу електроенергії;
 • організація роботи на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України (ДП «Енергоринок»).

 

Згідно чинного законодавства України, такі види господарської діяльності в енергетиці підлягають ліцензуванню:

 • виробництво електричної енергії;
 • виробництво теплової енергії на теплоелектргоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках;
 • передача електричної енергії (передача електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами);
 • розподіл електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);
 • транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
 • поставка електричної енергії (поставка електроенергії гарантованим постачальником / поставка електричної енергії за регульованим тарифом);
 • оптова поставка електричної енергії;
 • постачання теплової енергії;
 • комбіноване виробництво теплової та електричної енергії.

Умови здійснення зазначених видів діяльності в обов'язковому порядку підлягають ліцензуванню і затверджуються відповідним державним регулятором, а саме - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ З ВИРОБНИКАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОРЕ

 

В першу чергу ОРЕ проводить розрахунки з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як по потужності електростанцій, так і за обсягами виробленої електроенергії. Вартість такої електроенергії визначається величиною «зеленого» тарифу, який затверджується НКРЕКП.
Розрахунки за відпущену електроенергію в ОРЕ з усіма іншими виробниками здійснюється на підставі відповідного алгоритму і за тарифами, які також регулюються НКРЕКП.

«ЗЕЛЕНІ» ТАРИФИ

В Україні діє законодавство про «зелений» тариф, яке встановлює високі тарифи на електроенергію з альтернативних (відновлюваних) джерел енергії, таких як вітер, сонце, біомаса, біогаз, геотермальна енергія і гідроенергія малих, міні і мікро станцій.

Дію «зеленого» тарифу передбачено до 2030 року.

«Зелений» тариф визначається шляхом множення відповідного коефіцієнта, встановленого для кожного зазначеного джерела енергії, і роздрібного тарифу на електроенергію для другого класу споживачів станом на 01.01.2009:

ЗТ=К×58,46 коп./кВт·год

Розмір «зеленого» тарифу переглядається госрегулятором щоквартально з урахуванням середнього офіційного курсу НБУ гривні по відношенню до євро за цей період.

 

ukUkrainian