Обрати сторінку

ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ТАРИФІКАЦІЯ

Німецько-Українське підприємство БІТ пропонує наступні послуги для нових виробників електричної / теплової енергії:

 • отримання ліцензій на всі види господарської діяльності в енергетиці;

 • розрахунок тарифної моделі;

 • отримання тарифу на відпуск електричної / теплової енергії;

 • получение «зеленого тарифа» для продажи электроэнергии;

 • організація роботи на Оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України (ДП «Енергоринок»).

 

Згідно чинного законодавства України, такі види господарської діяльності в енергетиці підлягають ліцензуванню:

 • виробництво електричної енергії;

 • производство тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках;

 • передача електричної енергії (передача електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами);

 • розподіл електричної енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);

 • транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

 • поставка електричної енергії (поставка електроенергії гарантованим постачальником / поставка електричної енергії за регульованим тарифом);

 • оптова поставка електричної енергії;

 • постачання теплової енергії;

 • комбіноване виробництво теплової та електричної енергії.

Умови здійснення зазначених видів діяльності в обов'язковому порядку підлягають ліцензуванню і затверджуються відповідним державним регулятором, а саме - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

АЛГОРИТМ РАСЧЕТОВ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОРЭ

 

В першу чергу ОРЕ проводить розрахунки з тими виробниками, які використовують альтернативні джерела енергії, без обмежень як по потужності електростанцій, так і за обсягами виробленої електроенергії.

Стоимость такой электроэнергии определяется величиной «зелёного тарифа», который утверждается НКРЭКУ.
Розрахунки за відпущену електроенергію в ОРЕ з усіма іншими виробниками здійснюється на підставі відповідного алгоритму і за тарифами, які також регулюються НКРЕКП.

«ЗЕЛЁНЫЕ ТАРИФЫ»

В Украине действует законодательство о «зелёном тарифе», которое устанавливает высокие тарифы на электроэнергию из альтернативных (возобновляемых) источников энергии, таких как ветер, солнце, биомасса, биогаз, геотермальная энергия и гидроэнергия малых, мини и микро станций.

Действие «зелёного тарифа» предусмотрено до 2030 года.

«Зелёный тариф» определяется путём умножения соответствующего коэффициента, установленного для каждого указанного источника энергии, и розничного тарифа на электроэнергию для второго класса потребителей по состоянию на 01.01.2009:

ЗТ=К×58,46 коп. / кВт·ч

Размер «зелёного тарифа» пересматривается госрегулятором ежеквартально с учётом среднего официального курса НБУ гривны по отношению к евро за этот период.

 

ukUkrainian